1. Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń?

How are charges for the use of reactive energy formed in the Polish pricing system?
 Rafał Pruszyński, Sławomir Bielecki
moc bierna, opłaty za energię, taryfy za energię elektryczną

2. Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce

Impact analysis of electromobility development on Poland’s electricity consumption
 Krystian Krupa, Jacek Kamiński
elektromobilność, zużycie energii elektrycznej, prognoza, analiza wpływu

3. Optymalizacja lokalizacji pomiarów w redundantnym systemie pomiarowym procesu konwersji energii – studium przypadku

Optimization of measurements location in redundant measurements systems of energy conversion process – case study
 Marcin Szega
zaawansowana walidacja pomiarów, blok gazowo-parowy, optymalizacja lokalizacji pomiarów

4. Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym

The concept of statistical process control application in the energy sector
 Piotr W. Saługa, Jacek Kamiński, Radosław Kapłan, Paweł Grzesiak
statystyczne sterowanie procesem, zarządzanie jakością, karty kontrolne, zdolność procesu, sektor energetyczny

5. Elektrownie gazowo-parowe z zaawansowanymi technologiami niskoemisyjnymi

A combined cycle power plants with advanced low emission technologies
 Janusz Kotowicz, Marcin Job, Mateusz Brzęczek
elektrownie gazowo-parowe, elektrownie zeroemisyjne, wychwyt CO2, absorpcja chemiczna CO2, spalanie tlenowe, reaktor membranowy

6. Małe turbiny parowe dla energetyki rozproszonej – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne

Small steam turbines for distributed power generation - technical and economic conditions
 Kryłłowicz Władysław, Kantyka Krzysztof
turbiny parowe, konstrukcja turbin, badania eksperymentalne, analiza techniczno-ekonomiczna

7. Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych

Performance investigation of adsorption based chiller with silica gel - water as working pair
 Adam Szelągowski, Andrzej Grzebielec
chłodnictwo, klimatyzacja, adsorpcja

8. Efekty energetyczne modernizacji pomp wody chłodzącej

Energy effects of cooling water system modernization
 Bogusław Marczewski, Antoni Salij
efektywność energetyczna, modernizacja pomp, charakterystyka pompy

9. Stan rozwoju technologii spalania tlenowego

Current development of oxy-fuel combustion technology
 Tomasz Czakiert
spalanie tlenowe, separacja powietrza, wychwyt CO2, koszt energetyczny

10. Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej

Numerical simulations of biomass combustion in chemical looping system
 Anna Żyłka, Jarosław Krzywański, Tomasz Czakiert, Kamil Idziak, Marcin Sosnowski, Karolina Grabowska, Wojciech Nowak
symulacje numeryczne, pętla chemiczna, ilmenit, biomasa, CeSFaMB

11. Zjawisko chłodzenia termoakustycznego – koncepcja stanowiska badawczego

Thermoacoustic cooling phenomenon – test stand conception
 Sebastian Michalski, Krzysztof Grzywnowicz, Leszek Remiorz
chłodziarka termoakustyczna, termoakustyka, termoakustyczna pompa ciepła

12. Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty

Utilization of fly ash as low-cost adsorbents
 Aleksandra Ściubidło
SO2, sorbenty, popiół lotny, zeolit Na-A, Na-X

13. Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler

Wyniki zastosowania termometru o nowej konstrukcji do pomiaru nieustalonej temperatury pary przegrzanej pary w kotle
 Magdalena Jaremkiewicz, Dawid Taler
transient temperature measurement, high-pressure thermometer, power plant, inverse marching method

14. CHP plant thermal power increase options

Możliwości zwiększenia mocy ciepłowniczej elektrociepłowni
 Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Magda Nowicka
combined heat and power plant, peak heat demand, heat, cogeneration