1. Planowe wyłączenia wiejskich linii niskiego i średniego napięcia

Planned exclusions of rural low-voltage and medium-voltage networks
 Jan C. Stępień, Andrzej Stobiecki
wiejskie linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, wyłączenia planowe linii

2. Straty energii na izolatorach elektroenergetycznych linii napowietrznych

Energy loss on insulators of overhead power lines
 Krystian Leonard Chrzan
prąd upływu, zabrudzenia, izolatory napowietrzne, straty energii

3. Prognozowanie cen energii na rynku spot giełdy Nord Pool i TGE

Orecasting energy prices on spot market of exchange nord pool and polpx
 Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec
prognozowanie, cena energii, giełda energii, rynek spot

4. Znaczenie importu dla rynku mocy – doświadczenia rynków amerykańskich

Import significance for capacity market – american market experience
 Paweł Pijarski, Agata Koczorowska-Gazda
Rynek mocy, mechanizm zdolności wytwórczych, PJM, NYISO, import

5. Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia

Economic benefits to be gained through the application of energy storage to low voltage networks
 Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek, Klara Sereja
zasobnik energii, mikrogeneracja, modernizacja sieci nn

6. Wykorzystanie opisu zmienności obciążenia w modelowaniu bilansu energii dla sekcji „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną”

Use of load volatility description in modelling of energy balance in the section “electricity supply”
 Mateusz Szydłowski, Janusz Sowiński
energia elektryczna, bilans energii, zmienność obciążeń

7. Sposób wyznaczenia i kontroli opłacalności kogeneracyjnej pracy bloków parowych ze źródłami OZE

Means of determination and control of economic profits from cogeneration of steam blocks and res sources
 Janusz Badur, Paweł Ziółkowski, Daniel Sławiński
ekonomia prowadzenia bloków, kogeneracja, żywotność elementów rurociągu

8. Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym

Influence of wind power generation on operational reserve in polish national grid
 Zbigniew Połecki, Piotr Kacejko
energetyka wiatrowa, krajowy system elektroenergetyczny, rezerwa mocy

9. Charakterystyki dynamiczne przebiegu procesu elektrolizy

Dynamic characteristics of electrolysis process
 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk, Włodzimierz Ogulewicz, Daniel Węcel
elektroliza wody, wodór, magazynowanie energii, elektrolizer

10. Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn

Dynamic characteristics of electrolysis process
 Piotr Miller, Marek Wancerz

11. Usługa bilansowania lokalnego – business case dla platformy e-balance

Local balancing service - business case for e-balance system
 Bożena E. Matusiak
rynek energii, zarządzanie stroną popytową i elastycznością, business case

12. Modernizacja systemu chłodzenia serwerowni o dużej mocy obliczeniowej – studium przypadku

Modification in cooling systems for high-performance data centers - a case study
 Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Rafał Laskowski
klimatyzacja precyzyjna, serwerownia, efektywność energetyczna

13. Analiza jakościowa strat ciepła z powierzchni wody otwartej niecki basenowej w zależności od wybranych czynników atmosferycznych

Qualitative analysis of heat loss from water surface of open pools depending on selected atmospheric factors
 Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał, Henryk Radomiak
ogrzewanie basenów, złożona wymiana ciepła, straty ciepła

14. Enhancement of power unit flexibility using pressure accumulation of hot water

Poprawa elastyczności bloków energetycznych przez wykorzytanie zasobników gorącej wody
 Jan Taler, Marcin Trojan, Dawid Taler, Piotr Dzierwa, Karol Kaczmarski, Marcin Liszka
flexibility of thermal power units, power output increasing, lowering of minimum load, pressure accumulationof hot water